Archive for the ‘Debatindlæg’ Category

Kapitulationen

Friday, June 1st, 2007

Debatindlæg – bragt i Weekendavisen den 01. juni 2007.

———————————————————————————-

Danmark har kapituleret – uden modstand.

Nationen står i en situation som er historisk enestående.

Vi har afgivet kontrollen over landets administration til et privatejet udenlandsk selskab. Selskabet hedder Microsoft og har magten til at lukke de administrative systemer i staten, i samtlige kommuner, samtlige hospitaler, den offentlige transport, de fleste private virksomheder osv.

Virksomheden har opnået denne position med stort forretningstalent, god timing og optimal udnyttelse af sit monopol på markedet. Allerede midt i halvfemserne sad Microsoft solidt på markedet for operativsystemer, og hermed var vejen banet for overtage resten af det pc-baserede softwaremarked.

EU kommisionen har dømt Microsoft til at ændre denne adfærd. Den danske regering har til gengæld valgt at frede Microsoft, og i stedet lade virksomheden bestemme dansk it-politik.

Dette betyder at vi låser os mere og mere fast. Et glimrende eksempel på dette er de igangværende forhandlinger om den fremtidige standard for dokumentudveksling. Det findes i dag kun èn officiel åben standard, nemlig ODF som er udviklet af standardiseringsorganisationen OASIS og godkendt af ISO. Da en global vedtagelse af denne standard vil underminere Microsofts monopol, har Microsoft derfor udviklet en konkurrende standard, OpenXML, som ikke er godkendt af ISO og som kun er delvist åben.

Alligevel vil regeringen ikke anderkende ODF, med vil i stedet at vi fremover har 2 officielle standarder, fordi Microsoft naturligt nok afviser at understøtte den rigtigt åbne standard, som vil åbne markedet for konkurrende produkter. Og fordi Rambøll Management har beregnet at det koster 180 millioner, over en 5 årig periode, at indføre ODF mod 41 millioner for den dobbelte standard. Der er ingen, som har analyseret de ekstra årlige omkostninger som der givetvis vil være, når der skal vedligeholdes parallelle 2 standarder.

Et andet eksempel stammer tilbage fra efteråret 2002, da teknologirådet udgav rapporten “Open Source Software – i den digitale forvaltning” som dokumenterede at der kunne spares mellem 3,7 og 5,6 milliarder kr årligt i licensudgifter, hvis den offentlige sektor skiftede til open source software. Denne rapport blev naturligvis straks imødegået af Microsoft, som fik sået tvivl om besparelserne nu også var så store, da rapporten ikke havde taget højde for de omkostninger der ville være til undervisning af medarbejdere osv. Rapporten blev lagt i skuffen og glemt.

Hvis man ser på de offentlige internet sider, er det bemærkelsesværdigt at praktisk talt alle er skrevet i programmeringssprog, som kun fungerer på Microsoft platformen. Det er som om man bevidst har valgt at låse sig til denne platform, frem for at vælge et sprog som kan flyttes til andre platforme. Microsofts markedsandel for webservere er på verdensplan ca 31%, det offentlige Danmark har tildelt Microsoft tæt på 100%.

Videnskabeministeriet har brugt et større milionbeløb på portalen virk.dk, som er værktøj til danske virksomheder, til at finde information til nytte for virksomhedens udvikling. Eller som der står på siden: “Erhvervslivets indgang til det offentlige”. På denne offentlige portal, har ministeriet valgt at lade Microsoft stå for temaet. “IT i virksomheden”, som udelukkende promoverer Microsofts egne produkter.

På IT og telestyrelsen hjemmeside it-borger.dk er der en masse gode råd om hvordan man beskytter sig mod virus og spyware, men ikke et ord om at disse trusler i stort set kun rammer Windows brugere – Folk som bruger Mac, Linux, BSD eller Solaris som operativsystem er yderst sjældent i farezonen!

Ikke så sært at Microsoft øverste chef, Steve Ballmer har udtalt at han ønsker at alle lande var som Danmark.

Jeg har ingen som helst grund til at tro at Microsoft vil misbruge deres magt eller på nogen måde vil skade Danmark. Hvorfor skulle de. Alligevel er det uhyre vigtigt at få en diskussion i gang, i andet end snævre it-kredse, om hvor meget magt en privat udenlandsk virksomhed må tildeles. Vi har ikke de store problemer med at afsætte 20-40 milliarder til nye kampfly, selvom vil ikke har nogen fjender der kan bekæmpes med disse fly. men når det kommer til vores teknologiske selvstændighed, som muligvis er vigtigere end den militære, er 119 milioner er uoverstigelig hindring.

Ud over selvstændigheden, er der også den generelle risiko ved den monokultur vi har i den offentlige administration. Vi har set hvordan hospitalerne i Hvidovre og Bispebjerg samt hele det daværende Vestsjællands amt blev lammet af computervirus. Dette kunne kun ske, fordi alle kører på samme operativsystem. Det er kun et spørgsmål om tid, før det er hele landet der bliver lammet. Med ordentlige offentlige entydige åbne standarder, vil man fremover kunne anvende forskellige styresystemer og derved minimere risikoen for totale nedbrud forårsaget af virus. Og samtidig spare en formue på licensomkostninger.

Monopol

Friday, November 26th, 2004

Debatindlæg – bragt i Weekendavisen den 26. november 2004.

———————————————————————————-

I sidste uge, hvor Bill Gates besøgte Danmark, var diverse ministre og DR journalister ved at falde på halen af benovelse, og det virkede umiddelbart, som om de var klar til at følge enhver anvisning, der kom fra Gates. I DR gik de så langt som til at mene, at vi kan takke Microsoft for op til 30 procent af den vedfærdsstigning, vi har haft gennem de sidste 20 år.

Der skal da heller ikke herske nogen tvivl om, at Gates er en dygtig forretningsmand, men IT revolutionen var også kommet uden Microsoft, og der havde ikke været den store forskel på vores IT systemer. Det foretrukne operativsystem havde nok heddet OS2, tekstbehandlingen WordPerfect, finansprogrammet Navision og serversystemet OS2 eller Novell.

Men grundet forretningstalent og god timing hedder det hele Microsoft i dag, og de sidder som bekendt på over 90 procent af det globale IT marked og over 95 procent i Danmark. Og den markedsandel vil regeringen og DR tilsyneladene gerne fastholde eller helst udbygge.

Det er i hvert fald den konklusion, jeg må drage, når Danmark stemmer for patentdirektivet, som gør, at Microsoft og IBM kan kontrollere næsten al softwareudvikling, hvis de vælger at håndhæve de tusindvis af patenter, som de har udtaget på nærmest enhver tænkelig kodesammensætning, ligesom offentlige myndigheder og Danmarks Radio aktivt modarbejder anvendelsen af alternative operativsystemer.

Dette betyder, bare for at tage et par eksempler, at hvis man ikke anvender Microsoft Windows kan man ikke booke syn på www.bilsyn.dk, virksomhedsportalen www.virk.dk fungerer kun delvis og DR’s net TV fungerer slet ikke.

Det officielle argument er, at hvis man når ud til 95 procent, vil man ikke anvende ekstra ressourcer på at nå de sidste fem procent. Men det er altså ikke dyrere at overholde åbne standarder end Microsoft’s lukkede, men det er i høj grad en hindring for udbredelse af alternative systemer, som for eksempel Mac og Linux.

Når for eksempel ComON kan finde ud af at lave WebTV, som fungerer på alle platforme (http://www.comon.dk/index.php/news/video), så er det et spørgsmål om vilje, når DR ikke kan.

Det virker umiddelbart rent forretningsmæssigt meget naivt at lefle for et firma, som reelt har monopol inden for sit område. Uanset om man er tilhænger af Mac, Linux eller Microsoft, er det i alles interesse at Microsoft får større konkurrence. Det viser sig tydeligt i Asien, hvor Microsoft har sænket priserne markant, og i München hvor Microsoft har tilbudt at levere software næsten gratis, efter at byrådet har besluttet sig for at udskifte Microsoft med Linux på 14.000 PC’ere.

Noget andet er, at det må vække national bekymring, når et land baserer hele sin administration på software fra en enkelt leverandør. Hvor meget selvbestemmelse har vi så tilbage?

Jeg synes, at det ville være meget interessant at få belyst, hvorfor for eksempel erhvervsministeren, videnskabsministeren og DR’s ledelse modarbejder udbredelsen af alternative systemer.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg personligt er meget begejstret for Linux. Den bryder aldrig ned, er ikke modtagelig for virus og spyware, alting fungerer (bortset fra de skatteyderbetalte websider), og jeg kan prale med, at vi ikke har noget piratkopieret software i huset.