Archive for the ‘Hmm’ Category

Kursmanipulation

Friday, February 6th, 2015

Kursmanipulation er en alvorlig forbrydelse, der straffes med fængsel i op til 4 år.  Af en eller anden besynderlig årsag er kursmanipulation dog ganske risikofrit, hvis det foregår koordineret fra flere forskellige lande mod et lands valuta. Selvom straffeloven gør det ganske klart at det er strafbart og terrorloven gør det muligt at få udleveret de personer som står bag, til retsforfølgelse, gør det juridiske system ingenting.

Jeg skal ikke gøre mig klog på årsagen til at det forholder sig sådan, blot konstatere at der er nogen som er hævet over de spilleregler som de fleste er underlagt, til stor skade for stabiliteten i verden.

Omvendt betalingspligt

Friday, June 13th, 2014

Vores regering arbejder hård for at lette de administrative byrder, påstår de.

Men virkeligheden er en ganske anden.

Momslovens regler om omvendt betalingspligt kan kun opfattes som ren chikane.

Nedenstående er sakset fra http://www.bakertilly.dk/sidste-nyt/vejledning-til-omvendt-betalingspligt/

Døm selv…

Stordriftsfordele

Thursday, September 16th, 2010

Hvem har fundet på det begreb  – stordriftsfordele?

De mest effektive enheder er næsten altid de små.
Det skyldes at mennesker som arbejder i små enheder automatisk føler større ansvar og har større engagement end de som arbejder i store enheder.
I store enheder er der mere administration, flere møder og større sygefravær. Det kan man så forsøge  at imødegå ved at sende folk på kostbare teambuliding kurser – som alligevel ikke virker.
Jeg mangler stadig at se bare et eksempel på at sammenlægninger, som er foretaget med henvisning til stordriftsfordele, reelt har givet større produktivitet pr medarbejder.

Kommunalreformen – Hverken den netop gennemførte eller den forrige har givet besparelser. Til gengæld har vi fået  serviceforringelser,  specielt i de byer som før havde eget bystyre,  og fået beskåret demokratiet og det lokale engagement.

Sundhedssektoren – Der er gennem de sidste 20-30 år nedlagt et hav af små decentrale sygehuse.  Er sundhedssektoren blevet bedre og billigere ?

Folkeskolen – Bliver der flere undervisningstimer pr elev?  Er lærerne mindre stressede? Lærer eleverne mere? Er der mindre vold og mobning? Sparer vi noget?

Hmmm….