Archive for September, 2007

Updating Cyrus Imap

Wednesday, September 19th, 2007

Forleden aften opdaterede jeg en fil & mail server med SAMBA og Cyrus-Imap fra SuSE 9.3 til OpenSuSE 10.2. Efter opdateringen ville Cyrus-Imap ikke starte. Tjekkede message.log og fandt følgende: DBERROR db4: PANIC: fatal region error detected; run recovery.
Det gjorde jeg så og fik en ny fejl : DBERROR: opening /var/lib/imap/deliver.db: cyrusdb error.
Fandt svaret med Google. Slet deliver.db. Den bliver oprettet automatisk hvis den mangler. Alting så nu ud til at fungere – indtil jeg prøvede at sende en mail til en lokal bruger. Den kom ikke frem.
Tjekkede /var/log/mail og fandt følgende: [/var/lib/imap/socket/lmtp]: Permission denied. Den tog mig nogle timer at knække. Fandt ikke noget svar på Google, men kunne huske at jeg var stødt på samme problem tidligere på en anden installation. Forsøgte uden held at ændre rettigheder og ejerskab på /var/lib/imap/socket/lmtp og på mappen /var/lib/imap/socket – uden held. Til sidst fandt jeg svaret – : chmod 0751 /var/lib/imap . Nu står det her så jeg aldrig glemmer det.

Go’ fornøjelse…

Til glæde for den minoritet som ikke forstår Dansk – følger her en gentagelse på skoleengelsk.

Last night I updated a file & mail server running SAMBA and Cyrus-Imap from SuSE 9.3 to OpenSuSE 10.2. After updating, Cyrus-Imap did not start. Checking message log found this: DBERROR db4: PANIC: fatal region error detected; run recovery.
Did it – new error: DBERROR: opening /var/lib/imap/deliver.db: cyrusdb error.
Found the answer by Goggle. Just delete deliver.db, as it will be created by Cyrus, if missing. Did it. Now everything looked fine – until I tried to send a mail to a local user. It did not reach the users inbox.
Looked in /var/log/mail. Found this [/var/lib/imap/socket/lmtp]: Permission denied . This took some hour’s to solve. I did not find the answer by Google, but I remembered that I have had this problem earlier. Tried to chmod lmtp and the socket folder – same problem – At last I found the answer : chmod 0751 /var/lib/imap

Enjoy…