Archive for July, 2010

Utopi ?

Tuesday, July 6th, 2010

Tænk hvis landets ledelse bestod af kompetente og visionære mennesker.
Hvor langt kunne vi så ikke nå?

Hvorfor er det politikere som sidder på ministerposterne?

De beviser jo gang på gang at de mangler kompetence og visioner.

Jeg får helt ondt i maven når jeg hører nyudnævnte ministre udtale, hvor spændende dette nye område er og hvor de glæder sig til at sætte sig ind i tingene. Fuldstændig son en skoleelev der skal i praktik.

Ministre skal derfor være fastansatte kompetente og begavede personer , som leder landet i den retning bestyrelsen (folketinget) pålægger dem. Uanset folketingets politiske sammensætning.

En minister vil herefter være i stand til at forklare borgerne hvad konsekvensen af folketingets beslutninger vil blive – uden at skele til skiftende meningsmålinger.

Det kunne være helt befriende at få ministre som rent faktisk har viden om det område de har ansvaret for.

Samtidig undgår vi at der oprettes overflødige ministerier, blot fordi der skal være ministerposter til alle som stiller krav om dette,  for at være med i en regering.