Archive for September, 2010

Stordriftsfordele

Thursday, September 16th, 2010

Hvem har fundet på det begreb  – stordriftsfordele?

De mest effektive enheder er næsten altid de små.
Det skyldes at mennesker som arbejder i små enheder automatisk føler større ansvar og har større engagement end de som arbejder i store enheder.
I store enheder er der mere administration, flere møder og større sygefravær. Det kan man så forsøge  at imødegå ved at sende folk på kostbare teambuliding kurser – som alligevel ikke virker.
Jeg mangler stadig at se bare et eksempel på at sammenlægninger, som er foretaget med henvisning til stordriftsfordele, reelt har givet større produktivitet pr medarbejder.

Kommunalreformen – Hverken den netop gennemførte eller den forrige har givet besparelser. Til gengæld har vi fået  serviceforringelser,  specielt i de byer som før havde eget bystyre,  og fået beskåret demokratiet og det lokale engagement.

Sundhedssektoren – Der er gennem de sidste 20-30 år nedlagt et hav af små decentrale sygehuse.  Er sundhedssektoren blevet bedre og billigere ?

Folkeskolen – Bliver der flere undervisningstimer pr elev?  Er lærerne mindre stressede? Lærer eleverne mere? Er der mindre vold og mobning? Sparer vi noget?

Hmmm….