Archive for May, 2014

Patentdomstol

Thursday, May 15th, 2014

Ved du at den europæiske patentorganisation, EPO som er en privat organisation, er hævet over loven? F.eks. udsteder EPO patenter på planter, hvilket er klart i strid med lovgivningen, men der er ingen myndighed som kan tvinge EPO til at overholde loven. Den europæiske patentdomstol som er underlagt EPO står snart klar til at dømme planteavlere, hvis de ved almindeligt forædlingsarbejde fremavler planter som andre har patenteret. Er man først dømt af denne domstol, er der ingen ankemulighed.

Skal danskerne underlægge sig denne domstol?

Patentdomstol

Wednesday, May 14th, 2014

Jeg vil bede dig tage dit ansvar meget alvorligt, når du skal stemme ja eller nej til om Danmark skal afgive retten til at dømme i patentsager til et privat organisation.

Et ja kan meget vel betyde at retssikkerheden rives væk under en række danske virksomheder.

Et eksempel.

En virksomhed (A) som lever af at spekulerer i patenter, gennemgår et softwareprogram som er skrevet af en dansk virksomhed (B) og finder noget som er unikt og søger patent på dette i et andet EU land. Patentet godkendes og er nu gældende i alle de lande som er underlagt patentdomstolen. A anklager nu B for patentkrænkelse og tilbyder B at indgå et forlig, ved at B betaler kr. 120.000,- og derved opnår retten til at anvende sin egen software. Hvis B ikke betaler vil A nedlægge fogedforbud mod at B anvender den patenterede software. De danske myndigheder vil sørge for at fogedforbuddet bliver effektueret, uagtet at B kan bevise at koden har været i brug inden patentet blev udtaget. Beviset skal først forelægges en dommer i det land hvor patentet er godkendt hvilket betyder at B skal bekoste at føre en retssag i et andet EU land, og hvad dertil hører af udgifter til tolke, advokater, rejser, ophold, tabt arbejdsfortjeneste osv. Formentlig en langt større omkostning end det tilbudte forlig.

Skal vi løbe den risiko ?

Det vil ikke ske siger Dansk Industri (DI). Men DI vil ikke garantere at det ikke sker og de vil heller ikke dække omkostningen hvis det sker alligevel.

Den fælles patentdomstol betyder at virksomheder som bruger patentsystemet kun skal søge et sted, for at få patent i alle de lande som har afgivet suverænitet til denne domstol. Siger vi ja kommer disse patenter også til at gælde i DK. Det gør reelt ikke nogen forskel for virksomheder som opererer på det internationale marked, da de under alle omstændigheder skal søge patent ved den europæiske patentorganisation  (EPO) og omkostningen til dette er den samme uanset om vi siger ja eller nej. Et nej vil dog betyde at de kan vælge også at søge patentet i DK, hvilket koster ca. kr. 5.000,- og for de flestes vedkommende er unødvendigt.