Archive for June, 2014

Omvendt betalingspligt

Friday, June 13th, 2014

Vores regering arbejder hård for at lette de administrative byrder, påstår de.

Men virkeligheden er en ganske anden.

Momslovens regler om omvendt betalingspligt kan kun opfattes som ren chikane.

Nedenstående er sakset fra http://www.bakertilly.dk/sidste-nyt/vejledning-til-omvendt-betalingspligt/

Døm selv…

Flere i arbejde.

Sunday, June 8th, 2014

Vi har stadig mange uden arbejde. Det kan vi gøre noget ved.

1. Fjern momsen på ydelser. Det mistede provenu vil vil komme igen i form af besparelser på overførselsindkomst og øgede skatteindtægter. Flere i arbejde og bedre betalingsbalance.

2. Erstat ejendomsværdiskatten af fast ejendom med skat af fortjenesten ved ejendomshandel – fratrukket dokumenterede udgifter til forbedringer og vedligehold. Så bliver værditilvækst skabt af sort arbejde beskattet = mere hvidt og mindre sort.

3. Hæv reparationsgrænsen for totalskade af motorkøretøjer fra de nuværende 75% til 100% af værdien. Det vil give arbejde til rigtigt mange pladesmede og mindre import af nye køretøjer. Flere i arbejde, bedre betalingsbalance og mindre miljøbelastning.

4. Erstat licensbaseret software i den offentlige sektor med fri software og brug den årlige besparelse på mere end 3 mia. til at forbedre denne software. Flere i arbejde, højere vidensniveau, bedre betalingsbalance og højere national sikkerhed.

Find selv på flere – det er ikke så svært.