Flere i arbejde.

Vi har stadig mange uden arbejde. Det kan vi gøre noget ved.

1. Fjern momsen på ydelser. Det mistede provenu vil vil komme igen i form af besparelser på overførselsindkomst og øgede skatteindtægter. Flere i arbejde og bedre betalingsbalance.

2. Erstat ejendomsværdiskatten af fast ejendom med skat af fortjenesten ved ejendomshandel – fratrukket dokumenterede udgifter til forbedringer og vedligehold. Så bliver værditilvækst skabt af sort arbejde beskattet = mere hvidt og mindre sort.

3. Hæv reparationsgrænsen for totalskade af motorkøretøjer fra de nuværende 75% til 100% af værdien. Det vil give arbejde til rigtigt mange pladesmede og mindre import af nye køretøjer. Flere i arbejde, bedre betalingsbalance og mindre miljøbelastning.

4. Erstat licensbaseret software i den offentlige sektor med fri software og brug den årlige besparelse på mere end 3 mia. til at forbedre denne software. Flere i arbejde, højere vidensniveau, bedre betalingsbalance og højere national sikkerhed.

Find selv på flere – det er ikke så svært.

Comments are closed.