Overvågning

Det bør være hævet over enhver tvivl at folketingsmedlemmer, embedsmænd og ministre er ærlige og oprigtige mennesker som ikke har noget at skjule.

Alligevel opleves det jævnligt at enkelte af disse mennesker beskyldes for at have begået ulovligheder, med deraf følgende kostbare undersøgelser som sjældent kommer til bunds i disse sager.

Det betyder at befolkningen mister tilliden til landets ledelse.

Lad mig derfor foreslå at alle ovennævnte udstyres med et kamera, som optager alt hvad disse mennesker gør og siger, at deres telefonsamtaler optages og at deres aktiviteter på smartphones, tablets og andet it udstyr optages. Det hele skal opbevares på sikrede servere og må kun tilgås af sikkerhedsgodkendte personer efter pålæg fra en dommer i tilfælde at uregelmæssigheder, som f.eks. skattesagen.

Jeg kan ikke forestille mig at nogen ærlige og oprigtige personer vil have noget at indvende imod dette tiltag. Kun de som har noget at skjule. Samtidig vil det være en kæmpe løft for befolkningens tillid til folkestyret.

Comments are closed.